Pernštejn

Foto 10. Atolový granát uzavírající živec a amfibol, amfibol-granátový skarn, Pernštejn, PPL.