Pernštejn

Foto 12. Pegmatitová žíla v tělese skarnu, jižní část lomu nad silnicí, stav 3.4.2005.