Pernštejn

Foto 13. Struktura pegmatitu ve skarnovém tělese; živec, křemen, turmalín, jižní část lomu, stav 3.4.2005.