Pernštejn

Foto 2. Pohled na západní lomovou stěnu, dnes již silně zarostlou, stav 3.4.2005.