Pernštejn

Foto 3. Pohled na severní stěnu lomu pod Pernštejnem, dnes jediné místo, kde je možný odběr vzorků, stav 3.4.2005.