Pernštejn

Foto 4. Pohled na severní stěnu, v jejíž spodní části lze nalézt skarnové horniny s polohami magnetitu, stav 3.4.2005.