Pernštejn

Foto 6. Poloha skarnu bohatého na magnetit na bázi severní lomové stěny, stav 5.5.2004.