Pernštejn

Foto 8. Struktura skarnu bohatého granátem a biotitem, měřítko odpovídá 5 cm.