Pernštejn

Mapa 1: Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 84 (sektor A3), lokalita zvýrazněna červeným rámečkem.