Pernštejn

Mapa 3. Schéma detailní geologické stavby okolí lokality podle Pertoldové et al. (1998).