Pernštejn

Mapa 4. Schematizovaný náčrt geologické situace v lomové stěně na lokalitě Pernštejn podle Pertoldové et al. (1998).