Pernštejn

Obrázek 1. Geologický profil vrtu podle Bertečkové (1982). Červenou barvou je označeno skarnové těleso, vlevo je vyznačena hloubka vrtu po 5 m.