Pernštejn

Tabulka 2: Chemického složení vybraných pyroxenů ze skarnových hornin (Pertoldová et al., 1998). Body 1-4: granát-pyroxenový skarn; 5: granát-pyroxenový skarn s magnetitem; 6: granát-amfibolový skarn; 7: mramor; 8: pyroxenový skarn s magnetitem.

hm. % 1 2 3 4 5 6 7 8
SiO2 50,01 52,10 52,02 50,78 50,52 51,65 53,77 51,97
TiO2 0,00 0,00 0,09 0,10 0,00 0,81 0,02 0,03
Al2O3 1,28 0,98 0,64 2,19 0,29 1,03 2,09 0,49
FeO cal. 18,46 12,22 20,30 16,16 15,31 12,71 1,83 19,97
MnO 1,54 0,83 0,86 0,78 0,83 0,67 0,05 1,41
MgO 5,74 10,22 5,92 9,06 9,02 10,27 17,32 6,05
CaO 23,26 23,78 20,28 20,07 23,74 22,93 24,98 19,97
Na2O 0,48 0,35 0,09 0,86 0,27 0,19 0,26 0,21
suma 100,77 100,48 100,20 100,00 99,98 100,26 100,32 100,10