Petříkov u Ramzové

Foto 2. Vyústění lesní cesty do prostoru horní části bývalé haldy, stav 10.6.2006.