Petříkov u Ramzové

Foto 3. Horní část bývalé haldy je bez porostu, okolí je silně zarostlé, stav 10.6.2006.