Petříkov u Ramzové

Foto 4. Horní část bývalé haldy je místy odkrytá a lze zde sbírat studijní materiál, stav 10.6.2006.