Petříkov u Ramzové

Foto 5. Masivní textura Fe kyzové rudy tvořené převážně pyrhotinem, stav 10.6.2006.