Petříkov u Ramzové

Foto 6. Vtroušeninový typ zrudnění pyrhotinu a pyritu, stav 10.6.2006.