Petříkov u Ramzové

Foto 7. Sideronitická textura zrudnění, kdy rudní minerály jsou obsaženy v intergranulárách dolomitových zrn, stav 10.6.2006.