Petříkov u Ramzové

Mapa 1. Výřez z turistické mapy 1:50 000, č. 55 (A1), poloha lokality vyznačena modrým bodem.