Petříkov u Ramzové

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list Bělá pod Pradědem, vydané Českou geologickou službou. Vysvětlivky: 5 – deluviální sedimenty, 66 – porfyroid, 67 – biotitický fylit, 68 – grafitický fylit a svor, 70 – střídání amfibolitu a kyselého metatufu, 72 – dolomitický mramor, 74 – dvojslídná rula, místy mylonitizovaná, 75 – střídání amfibolitu, kyselého metavulkanitu a svoru.