Pokojovice

Foto 1. Pohled na lesní svah, ve kterém je těleso pegmatitu, stav 27.4.2005.