Pokojovice

Foto 11. Chloritizovaný biotit, korundová zóna pegmatitu, PPL.