Pokojovice

Foto 12. Chloritizovaný biotit, korundová zóna pegmatitu, XPL.