Pokojovice

Foto 13. Turmalín v pertitickém K-živci, korundová zóna pegmatitu, XPL.