Pokojovice

Foto 6. Biotitová zóna pegmatitu tvoří hlavní část tělesa, stav 27.4.2005.