Pokojovice

Foto 9. Kaolinizovaný K-živec, korundová zóna pegmatitu, PPL.