Pokojovice

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, lis č. 80 (A3), lokalita vyznačena červeným křížkem.