Pokojovice

Obrázek 1. Schématický náčrt struktury pegmatitu. 1 - korundový pegmatit, 2 - biotitový pegmatit, 3 - pyroxenový pegmatit, 4 - biotitizovaný amfibolit, 5 - uzavřeniny okolních hornin, 6 - amfibolit. Převzato z Trnka, Houzar (1993).