Rouchovany - Nové Dvory

Foto 16. Struktura eklogitu s převažujícím pyroxenem, makrofotografie.