Rouchovany - Nové Dvory

Foto 17. Mikrostruktura eklogitu - monoklinický pyroxen a světle zelený amfibol, PPL.