Rouchovany - Nové Dvory

Foto 19. Mikrostruktura eklogitu - porfyroblast granátu a monoklinický pyroxen, PPL.