Rouchovany - Nové Dvory

Foto 4. Pohled na výchozy v okrajové části lesa tvořené eklogitem, 500 m ssz. od usedlosti Nové Dvory, stav 7.4.2006.