Rouchovany - Nové Dvory

Foto 7. Struktura serpentinizovaného peridotitu, stav 7.4.2006.