Rouchovany - Nové Dvory

Foto 9. Struktura granátického serpentinizovaného peridotitu se zřetelnými porfyroblasty granátu, makrofotografie.