Rouchovany - Nové Dvory

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT č. 80 (C7), lokalita vyznačena červeným bodem.