Rouchovany - Nové Dvory

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 24-33 Moravský Krumlov (Matějovská et al., 1992). Vysvětlivky:  2 – deluviofluviální písčito-hlinité sedimenty, 6 – spraše s úlomky hornin, 51 – biotitické pararuly převážně migmatitizované s přechody do biotitického migmatitu, 57 – eklogity, 58 – hadec.