Rožná

Foto 10. Vyrostlice zonálního skorylu v granitické zóně pegmatitu, PPL.