Rožná

Foto 11. Vyrostlice zonálního skorylu v granitické zóně pegmatitu, XPL.