Rožná

Foto 12. Sloupečkovitý skoryl, muskovit a K-živec v granitické zóně pegmatitu, PPL.