Rožná

Foto 13. Sloupečkovitý skoryl, muskovit a K-živec v granitické zóně pegmatitu, XPL.