Rožná

Foto 14. Sloupečkovitý elbait v křemeni, albit-lepidolitová zóna pegmatitu, PPL.