Rožná

Foto 15. Sloupečkovitý elbait v křemeni, albit-lepidolitová zóna pegmatitu, XPL.