Rožná

Foto 16. Elbait a lepidolit, albit-lepidolitová zóna pegmatitu, PPL.