Rožná

Foto 17. Elbait a lepidolit, albit-lepidolitová zóna pegmatitu, XPL.