Rožná

Foto 18. Struktura grafického prorůstání K-živce a křemene, grafitická zóna pegmatitu, šířka záběru 5 cm.