Rožná

Foto 19. Struktura K-živce v blokové zóně pegmatitu.