Rožná

Foto 22. Jeden z četných odvalů pod lomem s dostatkem materiálu pro sběr vzorků, stav 31.3.2005.