Rožná

Foto 5. Pohled na vrch Borovina od SV, vpravo údolí Sušírna, stav 31.3.2005.