Rožná

Foto 7. Výchozy pegmatitového tělesa a drobné haldičky na vrchu Borovina, stav 31.3.2005.